Aanmelding U kunt zich aanmelden bij Praktijk voor Fysiotherapie Sint Pancras, Heerhugowaard & Obdam voor zowel reguliere fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en arbeidsfysiotherapie. Aanmelden kan middels Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)  of door middel van een verwijzing van uw (huis)arts of specialist. Als u zich op eigen initiatief aanmeldt, raden wij u aan uw (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte te stellen. Wij informeren uw huisarts standaard over uw aanmelding bij onze praktijk en overleggen hierbij tevens het behandelplan. Met sommige huisartsen hebben wij de afspraak dit alleen te doen indien er reden toe is.

Het is belangrijk bij uw aanmelding door te geven hoe u bent verzekerd. Let daarbij in elk geval op de volgende zaken: bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd, het polisnummer en de gegevens van een eventuele aanvullende verzekering.

Vergoeding fysiotherapie De kosten van fysiotherapie worden geheel of gedeeltelijk door uw verzekeraar vergoed, afhankelijk van de manier waarop uw verzekerd bent. U bent er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden. Indien u  een en ander u niet geheel duidelijk is kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie hanteert betalingsvoorwaarden. Voor deze voorwaarden verwijzen wij u naar de betalingsvoorwaarden, zie tevens op de website.

Behandelafspraken maken en wijzigen Kijk voordat u naar de therapie komt thuis eerst in de agenda/ kalender voor het maken van een afspraak of een vervolgafspraak. Zo hoeven wij niet constant de agenda te wijzigen door het omzetten van eerder gemaakte afspraken. Indien u verhinderd bent dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere patiënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Overname Incidenteel kan het voorkomen dat u door een vervangend fysiotherapeut wordt behandeld in plaats van uw vaste therapeut. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn en het logistiek niet anders is in te plannen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Dossier en rapportage Het elektronische patiëntendossier wordt opgebouwd volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van uw lichamelijke klacht vindt plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie zoals vastgelegd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die daartoe in uw persoonlijk elektronische patiëntendossier worden vastgelegd.Tussentijds en aan het eind van het behandelproces gaat er een rapportage naar uw huisarts of specialist. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken.

Uw elektronische patiëntendossier kan door ons ter inzage worden gesteld aan een waarnemend collega fysiotherapeut en aan een gecertificeerd auditeur (kwaliteitscontroleur) indien er bijvoorbeeld sprake is van een officiële verslagleggings controle vanuit de zorgverzekeraar. Indien u bezwaar heeft tegen deze inzage kunt u dat bij de behandeling kenbaar maken. Wij zullen dan uw dossier niet er inzage aanbieden.

Klachtenregeling Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Fysiotherapie staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF(de beroepsvereniging van fysiotherapeuten). Als geregistreerde fysiotherapeuten proberen wij ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk. Dezelfde informatie vindt u ook op het internet bij het KNGF onder ‘Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut’

Terug naar home